Avís legal

OBJECTE I CONTINGUTS
La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts, activitats i serveis ofertats per CEBATENDRA GIRONA SC amb NIF J55269351 – Carrer Nord, 22 / 17001 de Girona.

RESPONSABILITAT
CEBATENDRA GIRONA SC no es fa responsable sota cap concepte de danys que poguessin ocasionar els usuaris de la present pàgina web, per l’ús il·legal o malintencionat de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en fitxers propietat de CEBATENDRA GIRONA SC, els quals seran processats exclusivament per la finalitat descrita, segons s’especifiqui. Les dades de carácter personal seran tractades amb el grau de protecció adecuat, segons el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autorizat per part de tercers que ho puguin utilitzar amb finalitats diferents per a les que han sigut sol·licitades a l’usuari.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en complimient de lo establert a la LOPD.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
CEBATENDRA GIRONA SC ofereix productes alimentaris cuinats el mateix dia en què es posen a la venda. Estan preparats pel seu consum en les següents 24h. En qualsevol cas, el termini de devolució d’algun dels productes no podrà superar aquest límit temporal degut a la pròpia naturalesa del producte.